FA3-EtherCAT轉接模組+連接綫

60.00

XM-IE-RJ45E67-4+2P EMI RJ45插头 4+2P 24AWG IP67 欧巨乙太网連接器

36.00

XM-IE-RJ45E20-4+2P EMI RJ45插头 4+2P 24AWG IP20 欧巨乙太网連接器

12.00

XM-IE-RJ45-8P 工业RJ45插头 8P 24-26AWG IP20 欧巨乙太网連接器

28.80

XM-IE-RJ45-4P 工业RJ45插头 4P 20-22AWG IP20 欧巨乙太网連接器

757.20

XM-IE-RJ45E-US20 工业以太网线 EMI RJ45/RJ45 PUR 20M 欧巨以太网线

469.20

XM-IE-RJ45E-US10 工业以太网线 EMI RJ45/RJ45 PUR 10M 欧巨以太网线

325.20

XM-IE-RJ45E-US5 工业以太网线 EMI RJ45/RJ45 PUR 5M 欧巨以太网线

267.60

XM-IE-RJ45E-US3 工业以太网线 EMI RJ45/RJ45 PUR 3M 欧巨以太网线

238.80

XM-IE-RJ45E-US2 工业以太网线 EMI RJ45/RJ45 PUR 2M 欧巨以太网线

210.00

XM-IE-RJ45E-US1 工业以太网线 EMI RJ45/RJ45 PUR 1M 欧巨以太网线

450.00

XM-IE-RJ45A-US20 工业以太网线 RJ45/RJ45 PUR 20M 欧巨以太网线

270.00

XM-IE-RJ45A-US10 工业以太网线 RJ45/RJ45 PUR 10M 欧巨以太网线

180.00

XM-IE-RJ45A-US5 工业以太网线 RJ45/RJ45 PUR 5M 欧巨以太网线

144.00

XM-IE-RJ45A-US3 工业以太网线 RJ45/RJ45 PUR 3M 欧巨以太网线

126.00

XM-IE-RJ45A-US2 工业以太网线 RJ45/RJ45 PUR 2M 欧巨以太网线

108.00

XM-IE-RJ45A-US1 工业以太网线 RJ45/RJ45 PUR 1M 欧巨以太网线

330.00

XM-IE-RJ45A-VS20 工业以太网线 RJ45/RJ45 PVC 20M 欧巨以太网线

210.00

XM-IE-RJ45A-VS10 工业以太网线 RJ45/RJ45 PVC 10M 欧巨以太网线

150.00

XM-IE-RJ45A-VS5 工业以太网线 RJ45/RJ45 PVC 5M 欧巨以太网线

126.00

XM-IE-RJ45A-VS3 工业以太网线 RJ45/RJ45 PVC 3M 欧巨以太网线

Total: 39